Ďalšie informácie - cookies Manuály | LAMAX Electronics | SK
LAMAX Electronics

Manuály

Vyberte Vaše zariadenie:

Manuály a aplikácie na stiahnutie WatchY2

Manuály a aplikácie na stiahnutie GPS Locator s obojkom

Video tutoriály

Registrácia nového užívateľa do aplikácie LAMAX Tracking

Sprievodca dôležitým nastavením pri prvom spustení aplikácie LAMAX Tracking

Často kladené otázky

Zabaliť všetkoRozbaliť všetky

Ako dlho vydrží batéria zariadenia LAMAX Tracking a je možné optimalizovať výdrž?

Výdrž batérie je závislá na množstve odosielania údajov o polohe (možno nastaviť 1–60 minút), na dostupnej sile GPS a GMS signálu a na dĺžke, či počte hovorov. Pre optimálnu výdrž odporúčame v mobilnej aplikácii (LAMAX Tracking) nastaviť 3 minútový interval odosielania polohy.

Interval odosielania polohy Výdrž batérie LAMAX WatchY2 Výdrž batérie LAMAX GPS Locator
3 minúty až 36 hodín až 100 hodín
60 minút až 120 hodín až 240 hodín

Takisto je možné polohu kedykoľvek vyžiadať pomocou funkcie Live Tracking, ktorá bude po dobu 3 minút zasielať polohu v 20 sekundových intervaloch. Po jej skončení sa interval lokalizácie automaticky zmení späť na predchádzajúci. Táto funkcia je náročná na spotrebu energie.

Ako sa starať o batérii?

Pred prvým použitím dobite batériu na 100 %. Batérii nesvedčí, keď ju necháte úplne vybiť. Naopak nabíjanie v krátkych cykloch jej nevadí (aj v prípade, že by ste nemohli nabiť batériu do plna a prerušili nabíjanie).

Kde sú uložené dáta o pohybe detí?

Na ničom inom nám nezáleží tak veľmi, ako na bezpečí našich detí, zvierat a vecí. Preto sme sa rozhodli prevádzkovať službu na lokálnych serveroch priamo v našej európskej centrále. Vďaka tomu môžeme zaistiť maximálnu možnú úroveň zabezpečenia, nad takto citlivými údajmi.

Je možné zariadenie LAMAX Tracking začať využívať ihneď po nákupe?

Áno. V prípade zariadenia LAMAX WatchY2 treba vložiť predplatenú MicroSIM kartu a v prípade zariadenia LAMAX GPS Locator vložiť predplatenú NanoSIM kartu, ktorú nájdete v balení. Potom už stačí len zariadenie pridať v aplikácii LAMAX Tracking.

Koľko stojí mesačná prevádzka hodiniek?

Záleží na operátorovi. Niektorí ponúkajú, k už existujúcemu hlasovému tarifu, takzvanú pridruženú SIM kartu. Za jej prevádzku sa u niektorých operátorov neplatí nič navyše, u iných zlomok ceny štandardných tarifov. S vhodným operátorom možno hodinky prevádzkovať od nulových nákladov za mesiac. Priemerná spotreba dát pri LAMAX WatchY2 je 50 MB mesačne (minútový interval odosielania polohy a 10 správ denne) a pri LAMAX GPS Locator je dokonca aj menej než 50 MB.

Sú zariadenia LAMAX Tracking zdravotne nezávadné?

Áno, zariadenia LAMAX Tracking sú vytvorené pre nosenie a teda z kompletne nezávadných materiálov. Nemusíte sa tak báť prítomnosti škodlivých látok ako pri iných výrobcoch, ktorí môžu pre výrobu používať mäkčené plasty, ktoré obsahujú pre zdravie nebezpečné ftaláty.

Ako správne telefonovať s hodinkami?

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku je nutné hodinky udržiavať vo vzdialenosti do 20 cm od úst dieťaťa.

Núdzové tlačidlo SOS

V prípade ohrozenia stačí držať tlačidlo SOS po dobu troch sekúnd, aby ste nadviazali spojenie a informovali Váš SOS kontakt o nebezpečenstve.

Hodinky LAMAX WatchY2 majú možnosť nastavenia až 3 čísiel ako kontakt k funkcii SOS. Tieto kontakty sa nastavujú v aplikácii LAMAX Tracking.

Ako sa zariadenia LAMAX Tracking vypínajú?

V prípade, že je v zariadení vložená funkčná SIM karta, zariadenie vypnete pomocou funkcie „Vzdialeného vypnutia zariadenia" v mobilnej aplikácii LAMAX Tracking. Inak je možné zariadenie vypnúť dlhým stlačením tlačidla na boku hodiniek.

Ako nastaviť Monitorované oblasti?

Na domovskej obrazovke v aplikácii LAMAX Tracking kliknite na "MENU → Monitorované oblasti". Zobrazí sa Vám obrazovka s tlačidlom „Vytvoriť monitorovanú oblasť", pokiaľ ešte nemáte žiadnu vytvorenú. V prípade, že máte už nejakú oblasť vytvorenú, zobrazí sa zoznam oblastí a tlačidlo pre pridanie novej oblasti v pravom hornom rohu. Nájdite na mape oblasť, ktorú chcete monitorovať, zvoľte jej veľkosť a pomenujte ju. Nakoniec všetko nezabudnite uložiť vpravo dole tlačidlom „Uložiť“.

Ako presná je lokalizácia zariadenia LAMAX Tracking?

V prípade dostatku GPS signálu je bežná presnosť na 5-30 metrov. V miestach, kde je GPS signál slabý, prípadne úplne chýba, dochádza k určeniu polohy za pomoci GSM (LBS) siete, kde sa presnosť môže pohybovať kľudne do 1000 metrov alebo Wi-Fi siete, kde je presnosť lokalizácie do 300 metrov.

GPS lokalizácia

Systém GPS je založený na satelitnej technológii. Zabudovaný modul zameria daný objekt s využitím satelitu. GPS modul v zariadení LAMAX sa spojí s niekoľkými, alebo dokonca aj s viac než desiatimi satelitmi v jeden moment tak, aby najlepšie zistil polohu.

GPS má presnosť 5–30 m.

Každé zariadenie s GPS musí pred zahájením činnosti nájsť svoju približnú polohu, aby vedelo, ktoré satelity má hľadať. GPS bez asistencie kvôli tomu potrebuje v priemere 1-3 minúty (maximálne 12,5 minúty) k prvému určeniu polohy zo satelitov. V tomto prípade sa osvedčí naše zabudované AGPS.

Lokalizácia AGPS

A-GPS – Asistovaný GPS, ktorý skracuje dobu potrebnú na nájdenie približnej polohy v systéme GPS.

V prípade A-GPS sa dáta o satelitoch a približné polohy zariadenia sťahujú zo servera cez internet a drasticky sa tak znižuje doba, ktorá je potrebná k prvej lokalizácii.

Týmto spôsobom môže teda GPS lokalizácia v zariadeniach LAMAX začať fungovať za menej než minútu a sme schopní nájsť polohu zariadenia za o mnoho kratšiu dobu, než pri zariadeniach bez A-GPS.

Čo ak nie je nájdená poloha cez GPS alebo je príliš slabý signál?

Lokalizácia pomocou GPS je veľmi presná, avšak k správnemu fungovaniu potrebuje otvorené priestranstvo.

Za podmienok sťaženého šírenia signálu (napr. v miestnostiach, podzemných garážach, tuneloch, metre, neďaleko vysokých budov, v miestach okolo rádiových vysielačov atď.) môže zariadenie pracovať s menšou presnosťou, v krajných prípadoch nie je signál GPS dostupný vôbec.

V takej situácii si zariadenie z radu LAMAX Tracking pomáha takisto signálom z tzv. siete LBS, teda vysielačov mobilných operátorov alebo okolitých Wi-Fi sietí.

Lokalizácia Wi-Fi

Tento spôsob lokalizácie určuje polohu zariadenia pomocou skenovania okolitých sietí a sily signálov jednotlivých vysielačov. Tieto dáta sú následne využité na výpočet približnej polohy.

Obvykle sa uvádza, že presnosť lokalizácie cez Wi-Fi sa pohybuje v medziach 50–300 m v meste.

V prípade, že nie je poloha určiteľná pomocou Wi-Fi, zapojuje sa systém LBS.

Lokalizácia LBS

Na základe vysielačov mobilných operátorov určí oblasť pobytu dieťaťa špeciálny algoritmus. Výhodou tohoto riešenia je to, že vieme, v akej oblasti sa dieťa nachádza.

Tento spôsob lokalizácie je ale nepresný a umožňuje určiť len približnú polohu. Predovšetkým na okrajoch miest alebo v málo osídlených oblastiach, kde je menšia hustota staníc BTS (vysielače mobilného signálu).

Obvykle sa uvádza, že presnosť lokalizácie LBS sa pohybuje v medziach 50–1000 m v meste.

Lokalizácia pomocou Wi-Fi / LBS mi doma zobrazuje rozdielnu polohu

Pokiaľ sa pohybujete v lokalitách, ktoré sú bez príjmu GPS signálu a hodinky sa lokalizujú pomocou LBS či Wi-Fi, môže byť poloha nepresná. Pre zobrazenie lokalizácie len pomocou GPS odporúčame zakázať Wi-Fi a LBS lokalizáciu v aplikácii (Menu -> Nastavenie zariadenia -> O zariadení). Zariadenie potom bude zobrazovať na mape len dáta získané pomocou GPS (v prípade, že GPS dáta nie sú dostupné, budú zobrazené dáta získané naposledy využitým typom lokalizácie).

Lokalizácia je veľmi nepresná, či poloha nie je dlho nájdená

V prípade, že poloha Vášho zariadenia nie je dlho nájdená, či je nepresná aj pri lokalizácii pomocou GPS (ikona GPS sa zobrazuje na displeji zariadenia LAMAX Tracking), prosím skontrolujte, či je na SIM karte, nachádzajúcej sa vo Vašom zariadení LAMAX Tracking, dostatok voľných dát, prípadne nabitý kredit. V prípade, že boli dáta vyčerpané, väčšina operátorov výrazne spomalí či vypne prenos dát a poloha sa môže zobrazovať veľmi nepresne, alebo sa môže prestať úplne prenášať. Zariadenia z radu LAMAX Tracking vyžadujú pre správne fungovanie lokalizácie prístup do siete internet.

Sú účtované nejaké poplatky za uložené dáta v užívateľskom účte?

Nie. Všetky účty na serveroch produktu, vrátane aplikácie LAMAX Tracking, sú úplne zdarma.

Môžem pod jedným účtom spravovať viacero zariadení LAMAX Tracking?

Áno, pod jedným účtom môžete obsluhovať až 20 hodiniek alebo iných sledovacích zriadení z radu LAMAX Tracking.

Je možné sledovať jedno zariadenie viacerými užívateľmi naraz?

Existuje takisto možnosť, aby niekoľko ľudí sledovalo niekoľko hodiniek.

Príklad:
Rodičia majú 2 deti a psa a tým pádom majú 2x LAMAX WatchY2 a 1x LAMAX GPS Locator. Aby mali obaja prístup, stačí vytvoriť jeden účet v aplikácii LAMAX Tracking. Pod tento účet zaregistrujete všetky zariadenia s pomocí ID čísel jednotlivých zariadení. Obaja rodičia sú potom do aplikácie LAMAX Tracking prihlásení rovnakým účtom a majú tak prístup k rovnakým údajom.

Môžem svoje dieťa poslať do školy s hodinkami? (Len LAMAX WatchY2)

Áno, stačí len hodinky správne nastaviť. Pre vyučovanie môžete v aplikácii LAMAX Tracking nastaviť „režim nerušiť“ (Menu -> Nastavenie zariadenia -> Režim nerušiť „od-do"). Dieťa sa tak s nimi nemôže hrať (listovať v menu atď.), na hodinky sa navyše nikto nedovolá a nemôžu tak vydávať nežiadúce zvuky a tým vyrušovať pri vyučovaní. Jediné, čo zostáva funkčné, je funkcia SOS.

Pokiaľ teda správne nastavíte „Režim nerušiť", nie je dôvod, aby dieťa nemohlo mať hodinky v škole/škôlke, aj napriek tomu, že je tam zákaz mobilných telefónov. A pokiaľ by mal pedagóg problém, stačí vysvetliť, že hodinky túto funkciu majú.

Ako funguje funkcia Kamaráti? (Len LAMAX WatchY2)

Priložte dvoje hodinky LAMAX WatchY2 vedľa seba, pridržte prst na ikone „Kamaráti" po dobu aspoň 3 sekúnd a hodinky LAMAX WatchY2 si navzájom vymenia kontaktné údaje a môžu si navzájom volať.

Táto funkcia spolupracuje len medzi zariadeniami LAMAX Watchy2 a je možné takto spojiť dve zariadenia. K úspešnému spárovaniu je treba, aby k spárovaniu dochádzalo pod šírym nebom.

Akú použiť SIM kartu a aký tarif zvoliť?

Správna SIM karta pre hodinky LAMAX WatchY2 je: MicroSIM a jej rozmery sú 15,0 × 12,0 × 0,76 mm a pre univerzálny lokátor LAMAX GPS Locator je: NanoSIM a jej rozmery sú 8,8 x 12,3 x 0,76 mm.

Do hodiniek je potreba len vložiť SIM kartu.

K zariadeniu LAMAX Tracking môžete použiť ľubovoľnú predplatenú kartu, či mobilný tarif, ktorý obsahuje aspoň 30 MB dát na mesiac. Voľné, či platené minúty sú už len na Vašom uvážení.

Prečo musí mať SIM karta dátový balíček?

Pre odosielanie informácií o GPS polohe Vášho dieťaťa, zvieraťa, či sledovaných vecí, používania hlasových správ (len LAMAX WatchY2) a zmeny nastavenia zariadení LAMAX Tracking v aplikácii LAMAX Tracking využívajú zariadenia LAMAX Tracking technológiu mobilného dátového prenosu (komunikácia so serverom). Pokiaľ vložíte SIM kartu bez internetového pripojenia, budete môcť so zariadením LAMAX Tracking len telefonovať.

Aký typ siete musí SIM karta podporovať, LTE, 3G nebo GPRS(2G)?

Jedná sa o GPRS(2G), pretože pre samotné odosielanie polohy, zasielanie hlasových správ, či úprav nastavení zariadenia z aplikácie nie je potreba veľkých objemov dát a takisto aby sme dosiahli čo najdlhšiu výdrž na jedno nabitie. V neposlednom rade je to samotné pokrytie. LTE ani 3G signál totiž nie je na všetkých miestach. Naopak všade tam, kde sa dovoláte s telefónom, je i nami zvolené GPRS (2G) internetové pripojenie.

Fungujú zariadenia LAMAX Tracking i v zahraničí?

Áno, záleží len na Vašom tarife a nastavení Vašej SIM karty. Je potreba mať aktivovaný aj hlasový roaming u Vášho operátora.

Zariadenia LAMAX Tracking mi nefungujú v zahraničí, čo mám robiť?

Najskôr skontrolujte, či sú v aplikácii LAMAX Tracking všetky čísla zadané s medzinárodnou predvoľbou, prípadne kontaktujte Vášho mobilného operátora a zistite, či máte aktivovaný roaming, a overte si, či sú splnené všetky kritériá pre používanie SIM karty v zahraničí.

Ako zapnúť funkciu Krokomeru? (Len WatchY2)

Krokomer je nutné zapnúť / povoliť v aplikácii LAMAX Tracking touto cestou (Menu → Fitness → „Ozubené koliesko“ Nastavenie krokomeru). Ako prvé je potreba nastaviť interval merania. Jedná sa o časový rozsah, behom ktorého bude krokomer zapnutý. Ďalej je k správnemu meraniu krokov nutné vyplniť dĺžku kroku a pre meranie kalórií je to aj váha užívateľa zariadení LAMAX Tracking.

Meranie vstavaného krokomeru sa nemôže porovnávať s profesionálnymi meradlami, a preto tieto údaje používajte ako orientačné. Zapnutím krokomeru dochádza k zvýšeniu spotreby batérie.

Dôležité upozornenie:
Náramkový telefón LAMAX WatchY2 a univerzálny lokátor LAMAX GPS Locator nie sú profesionálnym bezpečnostným sledovacím zariadením. Údaje o polohe a histórii pohybu závisí na dostupnosti signálov GPS, Wi-Fi a GSM (LBS), ktoré výrobca nezabezpečuje a ani ich dostupnosť nemôže garantovať. Bezpečnostné prvky telefónu slúžia čisto pre orientačný prehľad o zaznamenanej polohe a zaznamenanej histórii pohybu. Vzhľadom k vyššie uvedenému výrobca neposkytuje záruku ani iným spôsobom negarantuje alebo nezodpovedá za aktuálnu dostupnosť polohy a kompletnú históriu pohybu náramkového telefónu LAMAX WatchY2 a univerzálneho lokátora LAMAX GPS Locator.