Więcej informacji - cookies Instrukcje | LAMAX Electronics | PL
LAMAX Electronics

Instrukcje

Wybierz swoje urządzenie:

Instrukcje i aplikacje do pobrania

Instrukcje i aplikacje do pobrania

Często Zadawane Pytania

Owiń wszystkoRozwiń wszystko

Jak długo wytrzymuje bateria urządzenia LAMAX Tracking i czy można optymalizować jej wytrzymałość?

Wytrzymałość baterii zależy od częstotliwości transmisji danych dot. lokalizacji (możliwość ustawienia 1–60 minut), dostępnej siły sygnału GPS i GMS oraz długości i liczby połączeń. Dla optymalnej wytrzymałości zalecamy ustawienie w aplikacji mobilnej (LAMAX Tracking) 3-minutowego interwału wysyłania lokalizacji.

Interwał transmisji lokalizacji Wytrzymałość baterii LAMAX WatchY2 Wytrzymałość baterii LAMAX GPS Locator
3 minuty do 36 godzin do 100 godzin
60 minut do 120 godzin do 240 godzin

Możliwe jest również zażądanie lokalizacji w dowolnym momencie za pomocą funkcji Live Tracking, która będzie wysyłać lokalizację w 20-sekundowych odstępach przez 3 minuty. Po zakończeniu interwał lokalizacji automatycznie zmieni się z powrotem na poprzedni. Ta funkcja zużywa sporo energii.

Jak dbać o baterię?

Przed pierwszym użyciem doładować baterię na 100%. Baterii nie służy całkowite jej wyładowanie. Wręcz przeciwnie ładowanie w krótkich odstępach jej nie przeszkadza (nawet jeśli nie można jej naładować całkowicie i nastąpi przerwanie ładowania).

Gdzie są przechowywane dane dot. poruszania się dzieci?

Na niczym innym nam tak nie zależy, jak na bezpieczeństwie naszych dzieci, zwierząt i rzeczy. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić usługę na lokalnych serwerach bezpośrednio w naszej europejskiej centrali. Dzięki temu możemy zapewnić maksymalny możliwy poziom zabezpieczenia tak wrażliwych danych.

Czy z urządzenia LAMAX Tracking można korzystać natychmiast po zakupie?

Tak. W przypadku urządzenia LAMAX WatchY2 konieczne jest włożenie przedpłaconej karty MicroSIM, a w przypadku urządzenia LAMAX GPS Locator włożenie przedpłaconej karty NanoSIM, które znajdują się w opakowaniu. Potem już wystarczy tylko dodać urządzenie w aplikacji LAMAX Tracking.

Ile kosztuje miesięczne korzystanie z zegarka?

Zależy od operatora. Niektórzy oferują, oprócz istniejącej taryfy głosowej, tzw. skojarzoną kartę SIM. Za jej eksploatację u niektórych operatorów nic się nie płaci, a u innych ułamek ceny standardowej taryfy. Z odpowiednim operatorem zegarek można używać od zerowych kosztów miesięcznie. Średnie zużycie danych u LAMAX WatchY2 to 50 MB miesięcznie (minutowy interwał wysyłania lokalizacji i 10 wiadomości dziennie), a u LAMAX GPS Locator to nawet mniej niż 50 MB.

Czy urządzenia LAMAX Tracking są bezpieczne dla zdrowia?

Tak, urządzenia LAMAX Tracking są przeznaczone do noszenia, a zatem wykonane z całkowicie nieszkodliwych materiałów. Nie musisz bać się obecności szkodliwych substancji jak w przypadku innych producentów, którzy do produkcji mogą wykorzystywać zmiękczone tworzywa sztuczne, zawierające niebezpieczne dla zdrowia ftalany.

Jak prawidłowo wykonać połączenie za pomocą zegarka?

Aby uzyskać najlepszy rezultat należy trzymać zegarek w odległości 20 cm od ust dziecka.

Przycisk alarmowy SOS

W przypadku zagrożenia wystarczy przytrzymać przycisk SOS przez trzy sekundy, aby nawiązać połączenie i poinformować osobę kontaktową SOS o niebezpieczeństwie.

Zegarek LAMAX WatchY2 posiada możliwość ustawienia 3 numerów jako kontaktu do funkcji SOS. Kontakty te ustawiane są w aplikacji LAMAX Tracking. Jeśli pierwszy numer na liście jest niedostępny, zegarek automatycznie wybierze drugi. Jeśli drugi numer jest również niedostępny, wybiera trzeci.

Jak wyłączyć urządzenie LAMAX Tracking?

Jeżeli do urządzenia włożona jest sprawna karta SIM, urządzenie wyłącza się za pomocą funkcji „Zdalne wyłączanie urządzenia” w aplikacji mobilnej LAMAX Tracking. W przeciwnym razie urządzenie można wyłączyć, naciskając długo przycisk z boku zegarka.

Jak ustawić Monitorowane obszary?

Na ekranie głównym w aplikacji LAMAX Tracking należy kliknąć na "MENU → Monitorowane obszary". Wyświetli się ekran z przyciskiem „Utwórz monitorowany obszar”, jeśli jeszcze żaden nie został utworzony. Jeśli został już utworzony jakiś obszar, w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona lista obszarów i przycisk dodawania nowego obszaru. Na mapie znajdziesz obszar, który chcesz monitorować, wybierz jego rozmiar i nazwij go. Na koniec nie zapomnij zapisać wszystkiego w prawym dolnym rogu za pomocą przycisku „Zapisz”.

Jak dokładna jest lokalizacja urządzenia LAMAX Tracking?

W przypadku wystarczającego sygnału GPS zwykle dokładność wynosi 5-30 metrów. W miejscach, w których sygnał GPS jest słaby lub nie ma go wcale, lokalizacja ustalana jest za pomocą sieci GSM (LBS), gdzie dokładność może wahać się nawet do 1000 metrów lub sieci Wi-Fi, gdzie dokładność lokalizacji wynosi do 300 metrów.

Lokalizacja GPS

System GPS oparty jest na technologii satelitarnej. Wbudowany moduł namierzy dany obiekt za pomocą satelity. Moduł GPS w urządzeniu LAMAX łączy się jednocześnie z kilkoma, a nawet kilkunastoma satelitami w celu jak najlepszego ustalenia lokalizacji.

GPS ma dokładność 5–30 m.

Każde urządzenie z GPS przed rozpoczęciem pracy musi znaleźć w przybliżeniu swoją lokalizację, aby wiedziało, które satelity ma szukać. GPS bez wspomagania potrzebuje średnio 1-3 minuty (maksymalnie 12,5 minuty) w celu pierwszego określenia lokalizacji z satelitów. W takim przypadku sprawdzi się nasz wbudowany AGPS.

Lokalizacja AGPS

A-GPS - Asystowany GPS, który skraca czas potrzebny do znalezienia przybliżonej lokalizacji w systemie GPS.

W przypadku A-GPS dane satelitarne i przybliżone lokalizacje urządzeń są pobierane z serwera w Internecie, drastycznie skracając czas potrzebny do pierwszej lokalizacji.

W ten sposób lokalizacja GPS w urządzeniach LAMAX może zacząć działać w niecałą minutę i jesteśmy w stanie znaleźć lokalizację urządzenia w dużo krótszym czasie niż w urządzeniach bez A-GPS.

Co się stanie, jeśli moja lokalizacja nie zostanie znaleziona przez GPS lub sygnał jest zbyt słaby?

Lokalizacja poprzez GPS jest bardzo dokładna, jednak do prawidłowego działania wymaga otwartej przestrzeni.

W warunkach utrudnionego rozchodzenia się sygnału (np. w pomieszczeniach, garażach podziemnych, tunelach, metrze, w pobliżu wysokich budynków, w miejscach wokół nadajników radiowych itp.) urządzenie może działać z mniejszą dokładnością, w skrajnych przypadkach sygnał GPS nie jest w ogóle dostępny.

W takiej sytuacji urządzenia z serii LAMAX Tracking pomagają sobie również sygnałem tzw. sieci LBS, czyli nadajników operatorów komórkowych czy okolicznych sieci Wi-Fi.

Lokalizacja Wi-Fi

Ten sposób lokalizacji określa położenie urządzenia poprzez skanowanie otaczających sieci oraz siłę sygnału poszczególnych nadajników. Dane te są następnie wykorzystywane do obliczenia przybliżonej lokalizacji.

Zwykle podaje się, że dokładność lokalizacji przez Wi-Fi waha się w granicach 50-300 m w mieście.

Jeśli lokalizacji nie można określić przez Wi-Fi, włącza się system LBS.

Lokalizacja LBS

Na podstawie nadajników operatorów komórkowych specjalny algorytm określa obszar pobytu dziecka. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wiemy, w jakim obszarze znajduje się dziecko.

Jednak ten sposób lokalizacji jest niedokładny i pozwala na określenie tylko przybliżonej lokalizacji. Zwłaszcza na peryferiach miast lub na obszarach słabo zaludnionych, gdzie występuje mniejsze zagęszczenie stacji BTS (nadajników mobilnego sygnału).

Zwykle podaje się, że dokładność lokalizacji LBS waha się w granicach 50-1000 m w mieście.

Lokalizacja za pomocą Wi-Fi / LBS pokazuje mi w domu inną lokalizację

Jeśli poruszasz się w lokalizacji, w których nie ma odbioru sygnału GPS, a zegarek zostanie zlokalizowany przy użyciu LBS lub Wi-Fi, lokalizacja może być niedokładna. Aby wyświetlić lokalizację tylko za pomocą GPS zalecamy wyłączenie lokalizacji w aplikacji Wi-Fi i LBS (Menu -> Ustawienie urządzenia -> O urządzeniu). Urządzenie wyświetli wtedy na mapie tylko dane uzyskane za pomocą GPS (jeśli dane GPS nie są dostępne, wyświetlone zostaną dane uzyskane dla ostatnio używanego typu lokalizacji).

Lokalizacja jest bardzo niedokładna lub przez długi czas nie została znaleziona

Jeśli lokalizacja Twojego urządzenia nie została znaleziona przez długi czas lub jest niedokładna nawet podczas lokalizowania za pomocą GPS (ikona GPS jest wyświetlana na ekranie urządzenia LAMAX Tracking), należy sprawdzić, czy karta SIM znajdująca się w Twoim urządzeniu LAMAX Tracking ma wystarczającą ilość wolnych danych lub doładowany jest kredyt. Jeśli dane zostały wyczerpane, większość operatorów znacznie spowolni lub wyłączy transmisję danych, a lokalizacja może być wyświetlana bardzo niedokładnie lub może całkowicie przerwać transmisję. Urządzenia z serii LAMAX Tracking wymagają dostępu do Internetu w celu poprawnego działania lokalizacji.

Czy pobierane są jakieś opłaty za dane przechowywane na koncie użytkownika?

Nie. Wszystkie konta na serwerach produktu, w tym aplikacja LAMAX Tracking, są całkowicie bezpłatne.

Czy mogę zarządzać kilkoma urządzeniami LAMAX Tracking na jednym koncie?

Tak, w ramach jednego konta możesz obsługiwać do 20 zegarków lub innych urządzeń monitorujących z serii LAMAX Tracking.

Czy jedno urządzenie może być monitorowane jednocześnie przez kilku użytkowników?

Istnieje również możliwość śledzenia przez kilka osób kilku zegarków.

Przykład:
Rodzice mają dwoje dzieci i psa, dlatego mają 2x LAMAX WatchY2 i 1x LAMAX GPS Locator. Aby oboje mieli dostęp, wystarczy utworzyć jedno konto w aplikacji LAMAX Tracking. W ramach tego konta należy zarejestrować wszystkie urządzenia, używając numerów ID poszczególnych urządzeń. Oboje rodzice są następnie zalogowani do aplikacji LAMAX Tracking na to samo konto i dzięki temu mają dostęp do tych samych danych.

Czy mogę wysłać swoje dziecko do szkoły z zegarkiem? (Tylko LAMAX WatchY2)

Tak, po prostu ustaw prawidłowo zegarek. Na czas lekcji można w aplikacji LAMAX Tracking ustawić „tryb nie przeszkadzać“ (Menu -> Ustawienie urządzenia -> Tryb nie przeszkadzać „od-do"). Dziecko nie może się nim bawić (kartkować w menu itp.), ponadto z zegarkiem się nikt nie połączy, więc nie może wydawać niechcianych dźwięków i tym samym przeszkadzać podczas lekcji. Jedyne co działa, to funkcja SOS.

Dlatego jeśli prawidłowo ustawisz „Tryb nie przeszkadzać”, nie ma powodu, dla którego dziecko nie mogłoby mieć zegarka w szkole / przedszkolu, mimo że obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. A jeśli nauczyciel miałby uwagi, wystarczy wyjaśnić, że zegarek posiada taką funkcję.

Jak działa funkcja Przyjaciele? (Tylko LAMAX WatchY2)

Umieść dwa zegarki LAMAX WatchY2 obok siebie, przytrzymaj palec przez co najmniej 3 sekundy na ikonie „Przyjaciele”, a zegarki LAMAX WatchY2 wymienią między sobą dane kontaktowe i mogą do siebie dzwonić.

Ta funkcja działa tylko między urządzeniami LAMAX Watchy2 i w ten sposób można połączyć tylko dwa urządzenia. W celu pomyślnego parowania parowanie musi odbywać się pod gołym niebem.

Jaką wybrać kartę SIM oraz taryfę?

Prawidłowa karta SIM do zegarka LAMAX WatchY2 to: MicroSIM a jej wymiary wynoszą 15,0 × 12,0 × 0,76 mm, a do uniwersalnego lokalizatora LAMAX GPS Locator to: NanoSIM, a jej wymiary wynoszą 8,8 x 12,3 x 0,76 mm.

Wystarczy włożyć kartę SIM do zegarka.

Do urządzenia LAMAX Tracking możesz użyć dowolnej karty przedpłaconej lub taryfę mobilną, która zawiera co najmniej 30 MB danych miesięcznie. Darmowe lub płatne minuty zależą wyłącznie od Ciebie.

Dlaczego karta SIM musi mieć pakiet danych?

Do przesyłania informacji o lokalizacji GPS Twojego dziecka, zwierzęcia czy monitorowanych rzeczy, używania komunikatów głosowych (tylko LAMAX WatchY2) oraz zmiany ustawienia urządzenia LAMAX Tracking w aplikacji LAMAX Tracking urządzenia wykorzystują technologię mobilnej transmisji danych (komunikacja z serwerem). Jeśli zostanie włożona karta SIM bez połączenia z Internetem, będzie można z urządzeniem LAMAX Tracking wykonywać tylko rozmowy telefoniczne.

Jaki typ sieci musi obsługiwać karta SIM, LTE, 3G lub GPRS(2G)?

To GPRS (2G), bo do faktycznego przesłania lokalizacji, wysyłania komunikatów głosowych czy dostosowania ustawień urządzenia z aplikacji nie potrzebujemy dużych ilości danych, a także w celu osiągnięcia jak najdłuższej wytrzymałości na jednym ładowaniu. Ważne znaczenie ma też zasięg. Sygnał LTE ani 3G nie jest bowiem dostępny we wszystkich miejscach. Wręcz przeciwnie, wszędzie tam, gdzie połączysz się za pomocą telefonu, dostępne jest również wybrane przez nas połączenie internetowe GPRS (2G).

Czy urządzenia LAMAX Tracking działają również za granicą?

Tak, zależy to tylko od Twojej taryfy i ustawień karty SIM. Konieczne jest aktywowanie roamingu głosowego u swojego operatora.

Urządzenie LAMAX Tracking nie działa mi za granicą, co mam zrobić?

Najpierw należy sprawdzić, czy w aplikacji LAMAX Tracking wszystkie numery zostały wpisane z prefiksem międzynarodowym, ewentualnie skontaktować się z operatorem komórkowym, aby dowiedzieć się, czy został uaktywniony roaming oraz sprawdzić, czy zostały spełnione wszystkie kryteria korzystania z karty SIM za granicą.

Jak włączyć funkcję Krokomierza? (Tylko WatchY2)

Krokomierz należy włączyć / umożliwić w aplikacji LAMAX Tracking w sposób następujący (Menu → Fitness → „Koło zębate“ Ustawienie krokomierza). Jako pierwszy należy ustawić przedział pomiaru. Jest to przedział czasu, w którym krokomierz będzie włączony. Ponadto do prawidłowego pomiaru kroków niezbędne jest wypełnienie długości kroku, a do pomiaru kalorii jest to również waga użytkownika urządzenia LAMAX Tracking.

Pomiaru wbudowanego krokomierza nie można porównywać z profesjonalnymi miernikami, więc należy potraktować te dane jako orientacyjne. Włączenie krokomierza zwiększa zużycie baterii.

Ważne ostrzeżenia:
Telefon na rękę LAMAX WatchY2 i uniwersalny lokalizator LAMAX GPS Locator nie są profesjonalnymi urządzeniami bezpieczeństwa służącymi do monitorowania. Dane dotyczące lokalizacji i historii ruchu zależą od dostępności sygnałów GPS, Wi-Fi i GSM (LBS), których producent nie zapewnia, ani nie może ich dostępność zagwarantować. Elementy bezpieczeństwa telefonu służą wyłącznie do orientacyjnego przeglądu zarejestrowanej lokalizacji i historii ruchu. W związku z powyższym producent nie udziela gwarancji ani w żaden inny sposób nie gwarantuje, ani nie odpowiada za aktualną dostępność lokalizacji i pełną historię ruchu telefonu na rękę LAMAX WatchY2 oraz uniwersalnego lokalizatora LAMAX GPS Locator.