Více informací - cookies Podpora LAMAX Tracking | LAMAX Electronics | CZ
LAMAX Electronics

Podpora LAMAX Tracking

Vyberte Vaše zařízení:

Manuály a aplikace ke stažení WatchY2

Manuály a aplikace ke stažení GPS Locator s obojkem

Video tutoriály

Registrace nového uživatele do aplikace LAMAX Tracking

Průvodce důležitým nastavením při prvním spuštění aplikace LAMAX Tracking

Často kladené dotazy

Zabalit všeRozbalit vše

Jak dlouho vydrží baterie zařízení LAMAX Tracking a lze optimalizovat výdrž?

Výdrž baterie je závislá na četnosti odesílání údajů o poloze (možno nastavit 1–60 minut), na dostupné síle GPS a GMS signálu a na délce či počtu hovorů. Pro optimální výdrž doporučujeme v mobilní aplikaci (LAMAX Tracking) nastavit 3minutový interval odesílání polohy.

Interval odesílání polohy Výdrž baterie LAMAX WatchY2 Výdrž baterie LAMAX GPS Locator
3 minuty až 36 hodin až 100 hodin
60 minut až 120 hodin až 240 hodin

Také je možné polohu kdykoliv vyžádat pomocí funkce Live Tracking, která po 3 minuty bude zasílat polohu v 20sekundových intervalech. Po jejím skončení se interval lokalizace automaticky změní zpět na předchozí. Tato funkce je náročná na spotřebu energie.

Jak pečovat o baterii?

Před prvním použitím dobijte baterii na 100 %. Baterii nesvědčí, když ji necháte úplně vybít. Naopak nabíjení v krátkých cyklech ji nevadí (i přesto že byste nemohli nabít baterii do plna a přerušili nabíjení).

Kde jsou uložena data o pohybu dětí?

Na ničem jiném nám nezáleží tolik, jako na bezpečí našich dětí, zvířat a věcí. Proto jsme se rozhodli provozovat službu na lokálních serverech přímo v naší evropské centrále. Díky tomu můžeme zajistit maximální možnou úroveň zabezpečení, nad takto citlivými údaji.

Lze zařízení LAMAX Tracking začít využívat ihned po nákupu?

Ano. V případě zařízení LAMAX WatchY2 je třeba vložit předplacenou MicroSIM kartu a v případě zařízení LAMAX GPS Locator vložit předplacenou NanoSIM kartu, které najdete v balení. Pak už stačí jen zařízení přidat v aplikaci LAMAX Tracking.

Kolik stojí měsíční provoz hodinek?

Záleží na operátorovi. Někteří nabízejí, k již stávajícímu hlasovému tarifu, takzvanou přidruženou SIM kartu. Za její provoz se u některých operátorů neplatí nic, u jiných zlomek ceny standardních tarifů. S vhodným operátorem lze hodinky provozovat od nulových nákladů za měsíc. Průměrná spotřeba dat u LAMAX WatchY2 je 50 MB měsíčně (minutový interval odesílání polohy a 10 zpráv denně) a u LAMAX GPS Locator je dokonce i méně než 50 MB.

Jsou zařízení LAMAX Tracking zdravotně nezávadná?

Ano, zařízení LAMAX Tracking jsou vytvořena pro nošení, a tedy z kompletně nezávadných materiálů. Nemusíte se tak bát přítomnosti škodlivých látek jako u jiných výrobců, kteří mohou pro výrobu používat měkčené plasty, které obsahují pro zdraví nebezpečné ftaláty.

Jak správně telefonovat s hodinkami?

Pro dosažení nejlepšího výsledku je nutné hodinky udržovat ve vzdálenosti do 20 cm od úst dítěte.

Nouzové tlačítko SOS

V případě ohrožení stačí držet tlačítko SOS po dobu tří vteřin, abyste navázali spojení a informovali Váš SOS kontakt o nebezpečí.

Hodinky LAMAX WatchY2 mají možnost nastavení až 3 čísel jako kontakt k funkci SOS. Tyto kontakty se nastavují v aplikaci LAMAX Tracking.

Jak se zařízení LAMAX Tracking vypínají?

V případě, že je v zařízení vložena funkční SIM karta, zařízení vypnete pomocí funkce „Vzdáleného vypnutí zařízení" v mobilní aplikaci LAMAX Tracking. Jinak lze zařízení vypnout dlouhým stiskem tlačítka na boku hodinek.

Jak nastavit Monitorované oblasti?

Na domovské obrazovce v aplikaci LAMAX Tracking klikněte na "MENU → Monitorované oblasti". Zobrazí se Vám obrazovka s tlačítkem „Vytvořit monitorovanou oblast", pokud ještě nemáte žádnou vytvořenou. V případě, že máte již nějakou oblast vytvořenou, zobrazí se seznam oblastí a tlačítko pro přidání nové oblasti v pravém horním rohu. Najděte na mapě oblast, kterou chcete monitorovat, zvolte její velikost a pojmenujte ji. Nakonec vše nezapomeňte uložit vpravo dole tlačítkem „Uložit“.

Jak přesná je lokalizace zařízení LAMAX Tracking?

V případě dostatku GPS signálu je běžná přesnost na 5-30 metrů. V místech, kde je GPS signál slabý, případně zcela není, dochází k určení polohy za pomoci GSM (LBS) sítě, kde se přesnost může pohybovat klidně do 1000 metrů anebo Wi-Fi sítě, kde je přesnost lokalizace do 300 metrů.

GPS lokalizace

Systém GPS je založený na satelitní technologii. Zabudovaný modul zaměří daný objekt s využitím satelitu. GPS modul v zařízení LAMAX se spojí s několika, nebo dokonce i s víc než deseti satelity v jednu chvíli tak, aby nejlépe zjistil polohu.

GPS má přesnost 5–30 m.

Každé zařízení s GPS musí před zahájením činnosti najít přibližně svou polohu, aby vědělo, které satelity má hledat. GPS bez asistence kvůli tomu potřebuje v průměru 1-3 minuty (maximálně 12,5 minuty) k prvnímu určení polohy ze satelitů. V tomto případě se osvědčí naše zabudované AGPS.

Lokalizace AGPS

A-GPS – Asistovaný GPS, který zkracuje dobu potřebnou na nalezení přibližné polohy v systému GPS.

V případě A-GPS se data o satelitech a přibližné polohy zařízení stahují ze serveru v internetu a drasticky se tak snižuje doba, která je potřebná k první lokalizaci.

Tímto způsobem může tedy GPS lokalizace v zařízeních LAMAX začít fungovat za méně než minutu a jsme schopni najít polohu zařízení za mnohem kratší dobu než u zařízení bez A-GPS.

Co když není nalezena poloha přes GPS nebo je příliš slabý signál?

Lokalizace pomocí přes GPS je velmi přesná, nicméně k správnému fungování potřebuje otevřené prostranství.

Za podmínek ztíženého šíření signálu (např. v místnostech, podzemních garážích, tunelech, metru, poblíž vysokých budov, v místech kolem radiových vysílačů atd.) může zařízení pracovat s menší přesností, v krajních případech není signál GPS dostupný vůbec.

V takové situaci si zařízení z řady LAMAX Tracking pomáhají také signálem tzv. sítě LBS, tedy vysílačů mobilních operátorů nebo okolních Wi-Fi sítí.

Lokalizace Wi-Fi

Tento způsob lokalizace určuje polohu zařízení pomocí skenování okolních sítí a síly signálů jednotlivých vysílačů. Tato data jsou následně využita na výpočet přibližné polohy.

Obvykle se uvádí, že přesnost lokalizace přes Wi-Fi se pohybuje v mezích 50–300 m ve městě.

V případě, že není poloha určitelná pomocí Wi-Fi, zapojuje se systém LBS.

Lokalizace LBS

Na základě vysílačů mobilních operátorů určí oblast pobytu dítěte speciální algoritmus. Výhodou tohoto řešení je to, že víme, v jaké v oblasti se dítě nachází.

Tento způsob lokalizace je ale nepřesný a umožňuje určit pouze přibližnou polohu. Především na krajích měst nebo v málo osídlených oblastech, kde je menší hustota stanic BTS (vysílače mobilního signálu).

Obvykle se uvádí, že přesnost lokalizace LBS se pohybuje v mezích 50–1000 m ve městě.

Lokalizace pomocí Wi-Fi / LBS mi doma zobrazuje rozdílnou polohu

Pokud se pohybujete v lokalitách, které jsou bez příjmu GPS signálu a hodinky se lokalizují pomocí LBS či Wi-Fi, může být poloha nepřesná. Pro zobrazení lokalizace pouze pomocí GPS doporučujeme zakázat Wi-Fi a LBS lokalizaci v aplikaci (Menu -> Nastavení zařízení -> O zařízení). Zařízení poté bude zobrazovat na mapě pouze data získaná pomocí GPS (v případě, že GPS data nejsou dostupná, budou zobrazena data získaná posledně využitým typem lokalizace).

Lokalizace je velmi nepřesná či poloha není dlouho nalezena

Pokud poloha Vašeho zařízení není dlouho nalezena či je nepřesná i při lokalizaci pomocí GPS (ikona GPS se zobrazuje na displeji zařízení LAMAX Tracking), prosím zkontrolujte, zda je na SIM kartě, nacházející se ve Vašem zařízení LAMAX Tracking, dostatek volných dat, případně nabitý kredit. V případě, že byla data vyčerpána, většina operátorů výrazně zpomalí či vypne přenos dat a poloha se může zobrazovat velmi nepřesně, nebo se může přestat zcela přenášet. Zařízení z řady LAMAX Tracking vyžadují pro správné fungování lokalizace přístup do sítě internet.

Jsou účtovány nějaké poplatky za uložená data v uživatelském účtu?

Ne. Všechny účty na serverech produktu, včetně aplikace LAMAX Tracking, jsou zcela zdarma.

Mohu pod jedním účtem spravovat více zařízení LAMAX Tracking?

Ano, pod jedním účtem můžete obsluhovat až 20 hodinek nebo jiných sledovacích zařízení z řady LAMAX Tracking.

Lze sledovat jedno zařízení více uživateli najednou?

Existuje také možnost, aby několik lidí sledovalo několik hodinek.

Příklad:
Rodiče mají 2 děti a psa a tím pádem mají 2x LAMAX WatchY2 a 1x LAMAX GPS Locator. Aby měli oba přístup, stačí vytvořit jeden účet v aplikaci LAMAX Tracking. Pod tento účet zaregistrujete všechna zařízení s pomocí ID čísel jednotlivých zařízení. Oba rodiče jsou pak do aplikace LAMAX Tracking přihlášeni stejným účtem a mají tak přístup ke stejným údajům.

Můžu své dítě poslat do školy s hodinkami? (Pouze LAMAX WatchY2)

Ano, stačí jen hodinky správně nastavit. Pro vyučování můžete v aplikaci LAMAX Tracking nastavit „režim nerušit“ (Menu -> Nastavení zařízení -> Režim nerušit „od-do"). Dítě si s nimi tak nemůže hrát (listovat v menu atp.), na hodinky se navíc nikdo nedovolá a nemohou tak dělat nežádoucí zvuky a tím vyrušovat při vyučování. Jediné, co zůstává funkční, je funkce SOS.

Pokud tedy správně nastavíte „Režim nerušit", není důvod, aby dítě nemohlo mít hodinky ve škole/školce, přestože je tam zákaz mobilních telefonů. A pokud by měl pedagog problém, stačí vysvětlit, že hodinky tuto funkci mají.

Jak funguje funkce Kamarádi? (Pouze LAMAX WatchY2)

Přiložte dvoje hodinky LAMAX WatchY2 vedle sebe, přidržte prst na ikoně „Kamarádi" po dobu alespoň 3 sekund a hodinky LAMAX WatchY2 si navzájem vymění kontaktní údaje a mohou si navzájem volat.

Tato funkce spolupracuje pouze mezi zařízeními LAMAX Watchy2 a lze takto spojit pouze dvě zařízení. K úspěšnému spárování je třeba, aby ke spárování docházelo pod širým nebem.

Jakou použít SIM kartu a jaký tarif zvolit?

Správná SIM karta pro hodinky LAMAX WatchY2 je: MicroSIM a její rozměry jsou 15,0 × 12,0 × 0,76 mm a pro univerzální lokátor LAMAX GPS Locator je: NanoSIM a její rozměry jsou 8,8 x 12,3 x 0,76 mm.

Do hodinek je potřeba pouze vložit SIM kartu.

K zařízení LAMAX Tracking můžete použít libovolnou předplacenou kartu či mobilní tarif, který obsahuje alespoň 30 MB dat na měsíc. Volné či placené minuty jsou již zcela na Vašem uvážení.

Proč musí mít SIM karta datový balíček?

Pro odesílání informací o GPS poloze Vašeho dítěte, zvířete či sledovaných věcí, používání hlasových zpráv (pouze LAMAX WatchY2) a změny nastavení zařízení LAMAX Tracking v aplikaci LAMAX Tracking využívají zařízení LAMAX Tracking technologii mobilního datového přenosu (komunikace se serverem). Pokud vložíte SIM kartu bez internetového připojení, budete moci se zařízením LAMAX Tracking pouze telefonovat.

Jaký typ sítě musí SIM karta podporovat, LTE, 3G nebo GPRS(2G)?

Jedná se o GPRS(2G), protože pro samotné odesílání polohy, zasílání hlasových zpráv či úprav nastavení zařízení z aplikace není potřeba velkých objemů dat a také abychom dosáhli co nejdelší výdrže na jedno nabití. V neposlední řadě je to samotné pokrytí. LTE ani 3G signál totiž není na všech místech. Naopak všude tam, kde se dovoláte s telefonem, je i námi zvolené GPRS (2G) internetové připojení.

Fungují zařízení LAMAX Tracking i v zahraničí?

Ano, záleží jen na Vašem tarifu a nastavení Vaší SIM karty. Je potřeba mít aktivovaný i hlasový roaming u Vašeho operátora.

Zařízení LAMAX Tracking mi nefungují v zahraničí, co mám dělat?

Nejdříve zkontrolujte, zda jsou v aplikaci LAMAX Tracking všechna čísla zadaná s mezinárodní předvolbou, případně kontaktujte Vašeho mobilního operátora a zjistěte, zda máte aktivovaný roaming, a ověřte si, zda jsou splněna všechna kritéria pro používání SIM karty v zahraničí.

Jak zapnout funkci Krokoměru? (Pouze WatchY2)

Krokoměr je nutné zapnout / povolit v aplikaci LAMAX Tracking touto cestou (Menu → Fitness → „Ozubené kolečko“ Nastavení krokoměru). Jako první je třeba nastavit interval měření. Jedná se o časový rozsah, během kterého bude krokoměr zapnutý. Dále je ke správnému měření kroků nutné vyplnit délku kroku a pro měření kalorií je to i váha uživatele zařízení LAMAX Tracking.

Měření vestavěného krokoměru se nemůže porovnávat s profesionálními měřidly, a proto tyto údaje používejte jako orientační. Zapnutím krokoměru dochází ke zvýšení spotřeby baterie.

Důležité upozornění:
Náramkový telefon LAMAX WatchY2 a univerzální lokátor LAMAX GPS Locator nejsou profesionálním bezpečnostním sledovacím zařízení. Údaje o poloze a historii pohybu závisí na dostupnosti signálů GPS, Wi-Fi a GSM (LBS), které výrobce nezajišťuje a ani jejich dostupnost nemůže garantovat. Bezpečnostní prvky telefonu slouží čistě pro orientační přehled o zaznamenané poloze a zaznamenané historii pohybu. Vzhledem k výše uvedenému výrobce neposkytuje záruku ani jiným způsobem negarantuje nebo neodpovídá za aktuální dostupnost polohy a kompletní historii pohybu náramkového telefonu LAMAX WatchY2 a univerzálního lokátoru LAMAX GPS Locator.

Zůstaň v obraze s našim newsletterem

1x za dva měsíce ti pošleme zajímavé články a novinky o našich produktech.

* Odesláním formuláře vyjadřuješ souhlas se zpracováním osobních údajů.